Oslávte s nami
170 rokov
Tatramatu!

170 rokov domácej kvality

Otestujte svoje vedomosti
z histórie a súťažte o nový
ohrievač vody.

Tatramat
Dole

1845

Ako vznikol Tatramat

Matejovský obchodník Carl August Scholtz spúšťa vlastnú výrobu železiarskych výrobkov. Vzniká tak dielňa s tromi zamestnancami, ktorí vyrábali česáky na kone a kravské zvonce.

Slovenskje národňje novini

V Prešporku začínajú vychádzať Slovenskje národňje novini. Boli to prvé noviny v spisovnej slovenčine vôbec. Ich vedúcou osobnosťou nebol nikto iný ako Ľudovít Štúr.

1867

Vyrástla nová budova

Zriadila sa nová budova fabriky, ktorá obsahovala zhora poháňané vodné koleso. Začalo sa s výrobou poľnohospodárskych strojov, ako strúhače na zemiaky, šrotovníky a sejačky.

Rakúsko-uhorská monarchia

František Jozef I. bol slávnostne korunovaný za uhorského kráľa. Pár mesiacov na to bola vyhlásená rakúsko-uhorská monarchia, ktorá však nezmenila nič na postavení Slovákov.

1895

Oslavujeme 50 rokov

Pri tejto príležitosti sme založili nadácie a humanitárne inštitúcie pre svojich zamestnancov v hodnote 4000 zlatých. V tom čase bola priemerná mzda robotníka na úrovni 12-13 zlatých.

Prvý slovenský vrtuľník

Slovenský dôstojník Ján Bahýľ vykonal prvý pokusný let na vrtuľníku vlastnej konštrukcie. Neskôr, 13. augusta dostal od cisára Františka Jozefa I. patentnú listinu.

1903

Postupne sa rozrastáme

Podnik sa rozrástol o smaltovňu, 18 úradníkov a viac ako 800 robotníkov. Fabrika v tej dobe zamestnávala celé Matejovce a zriadila bývanie pre 9 úradníkov a 120 robotníkov.

Prvý odborový časopis

Žilinská priemyselná výstava mala za úlohu zdokumentovať úroveň priemyslu v hornom Uhorsku. V tej dobe vychádza v Budapešti aj prvý odborový časopis Staviteľský robotník.

1914

I. svetová vojna

Táto udalosť podnietila rozvoj špecifickej výroby. Vo vojnovom období sme vyrobili pre armádu viac ako milión kotlíkov, skoro 200 tisíc plechových šálok a viac ako milión poľných fliaš.

Ruská ofenzíva

Veľká ruská ofenzíva dopadla úspešne. Jednotky ruskej armády postúpili až za Humenné do Bardejova, ktoré obsadili. Ruský postup sa podarilo zastaviť začiatkom decembra.

1921

Expandujeme a modernizujeme

Nadviazali sme spoluprácu s pražskou firmou Oskar&Viktor Roubíček. Spustili sme prevádzku druhej pece a nainštalovali modernú automatickú telefónnu ústredňu pre 50 liniek.

Nezvládnutá demonštrácia

Ženy v Krompachoch demonštrovali za lepšie pracovné a zásobovacie podmienky. Malo to však krvavú dohru. Privolané četníctvo začalo brutálny zákrok a zastrelili štyroch ľudí.

1945

Znárodňujeme sa

Podľa prvého zo série 143 Benešových dekrétov nastala zmena vlastníckych pomerov, na základe ktorých došlo k znárodneniu. Červená armáda odstránila z areálu 52 výbušných systémov.

Zbor povereníkov

Po skončení druhej svetovej vojny sa zišla Slovenská národná rada, ktorá ustanovila Zbor povereníkov. Bol to orgán vládnej a výkonnej moci na Slovensku.

1961

Misia elektrický program

Jeden z našich prelomových rokov. Výrobné haly opúšťajú prvé elektrické ohrievače, ktoré končia v obchodných sieťach pri vašich domovoch.

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied stratila samostatnosť a bola zaradená do Československej akadémie vied. O samostatnosť tak prišlo aj najvyššie položené pracovisko SAV na Lomnickom štíte.

1969

Automatické práčky

Začíname s výrobou automatických práčok. Neskôr k nám do programu výroby práčok pribudol partner v podobe juhoslovanskej firmy EL Niš.

Prvá vláda

Po invázií spojeneckých vojsk a prijatí ústavného zákona o česko-slovenskej federácii bola vymenovaná prvá vláda Slovenskej socialistickej republiky. Na jej čele stál Štefan Sádovský.

1974

Už je z nás Tatramat

Podnik získava názov, pod ktorým fungujeme až dodnes. Realizuje sa rozsiahla výstavba, s ktorou prichádzajú nové stroje a výrobné procesy.

Košické železiarne

Vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach uviedli do prevádzky druhú oceliareň, čo dvojnásobne zvýšilo výrobu ocele.

1992

Privatizácia akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť Tatramat bola sprivatizovaná. Spoločnosť Whirlpool postupne prebrala 100 % výroby automatických práčok a bielej techniky.

Rozdelenie republiky

Václav Klaus a Vladimír Mečiar spoločne rozhodli o rozdelení Československa. O polnoci 31. 12. 1992 prestala existovať Česko-Slovenská federatívna republika.

2004

Sme členom skupiny STIEBEL ELTRON

Spoločnosť STIEBEL ELTRON zastrešila výrobu ohrievačov vody. Závod prešiel výraznou modernizáciou, ktorá prispela k zvýšeniu kvality a spoľahlivosti vyrábaných produktov.

Člen Európskej únie

Slovenská republika sa stala členom Európskej únie, čím sa zavŕšil proces integrácie krajín z tzv. východného bloku do štruktúr vyspelých európskych krajín zo západu kontinentu.

2013

Vyrábame tepelné čerpadlo TEC TM

Po úspešnom uvedení inteligentného ohrievača vody EO EL sme predstavili jedno z najúspornejších zariadení na ohrev vody: tepelné čerpadlo TEC TM vyvinuté na Slovensku.

Cyril a Metod

Oslavovali sme 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. K najvýznamnejším akciám patrila výstava najstarších dokladov kresťanstva na území Slovenska.

1845

Kvíz

1.

Kto sa považuje za zakladateľa Tatramatu?

1867

2.

Ktorý uhorský kráľ bol slávnostne korunovaný v roku 1867?

1895

3.

V akej hodnote sme na naše 50te výročie založili nadácie a humanitárne inštitúcie?

1903

4.

V roku 1903 sme prekonali okrúhle číslo v počte robotníkov. Koľko sme ich v tej dobe zamestnávali?

1945

5.

Prvý zo série Benešových dekrétov zapríčinil zmenu vlastníckych pomerov v Tatramate. Koľko bolo celkovo vydaných Benešových dekrétov?

1974

6.

Východoslovenské železiarne uviedli v roku 1974 do prevázdky druhú oceliareň. V akom meste sídlia?

2004

7.

V ktorom roku sa stalo Slovensko členom Európskej únie?

2013

8.

Akú skratku má tepelné čerpadlo, ktoré sme začali vyrábať v roku 2013?